Język angielski w Heliantusie

Program

1 etap edukacyjny

W klasach 1-3 realizowany jest program, który stanowi rozszerzenie w stosunku do podstawy programowej. Szkoła Podstawowa Heliantus oferuje swoim uczniom 6 godz. języka angielskiego blokach na poziomie podstawowym, rozszerzonym oraz w oparciu o zajęcia profilowe KidsTeachKids (KiTeKi). W ramach zajęć KiTeKI kontaktujemy się ze szkołami partnerskimi z Włoch (Scuola Primara De Gradara) oraz Gruzji: tworzymy projekty, wysyłamy listy i przeprowadzamy video-konferencje, a to wszytko w języku angielskim. Aby doskonalić znajomość języka dzieci stosują z powodzeniem program Insta.Ling, służący optymalizacji nauki języka. W ramach bloku zajęć języka rozszerzonego przygotowujemy uczniów do egzaminu Young Learners:Starters, Movers, Flyers w nowej formule od 2018r.

 

2 etap edukacyjny

Na drugim etapie edukacyjnym program szkoły zakłada 6 godz. języka angielskiego oraz 2 godz. drugiego języka obcego nowożytnego. Szkoła realizuje program rozszerzony w stosunku do podstawy programowej, a opiera się on na blokach zajęć podstawowych, podczas których realizowana jest podstawa programowa, oraz blok zajęć rozszerzonych gdzie realizowany jest, podobnie jak na 1 etapie edukacyjnym, program “Reading books in English”, jak również kurs przygotowujący do egzaminu Cambridge’owskiego Young Learners: Starters, Movers, Flyers w nowej formule. Na tym etapie uczniowie również korzystają z programu optymalizacji nauki słownictwa Insta.Ling.

 

Jako szkoła dbamy o to, żeby uczniowie reprezentowali szkołę na olimpiadach i konkursach przedmiotowych tak na poziomie krajowym jak i międzyszkolnym. Szkoła oferuje również zajęcia fakultatywne z języka angielskiego pt: Young Masters Club, podczas których realizowany jest program rozszerzony przygotowujący uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach.

Ponadto, szkoła w swojej codziennej praktyce wykorzystuje najnowszy program do komunikacji tylko w języku angielskim tj. program Alexa, który jest nowinką technologiczną zaadaptowaną ze Stanów Zjednoczonych.

 

Zajęcia języka angielskiego prowadzą dr Mariusz Bęcławski oraz mgr Anna Charyton

Podaj dalej: