Języki obce w Heliantusie

Program

1 etap edukacyjny

W klasach 1-3 realizowany jest program, który stanowi rozszerzenie w stosunku do podstawy programowej. Szkoła Podstawowa Heliantus oferuje swoim uczniom 6 godz. języka angielskiego blokach na poziomie podstawowym, rozszerzonym oraz w oparciu o zajęcia profilowe KidsTeachKids (KiTeKi). W ramach zajęć KiTeKI kontaktujemy się ze szkołami partnerskimi z Włoch (Scuola Primara De Gradara) oraz Gruzji: tworzymy projekty, wysyłamy listy i przeprowadzamy video-konferencje, a to wszytko w języku angielskim. Aby doskonalić znajomość języka dzieci stosują z powodzeniem program Insta.Ling, służący optymalizacji nauki języka. W ramach bloku zajęć języka rozszerzonego przygotowujemy uczniów do egzaminu Young Learners:Starters, Movers, Flyers w nowej formule od 2018r.

2 etap edukacyjny

Na drugim etapie edukacyjnym program szkoły zakłada 6 godz. języka angielskiego oraz 2 godz. drugiego języka obcego nowożytnego. Szkoła realizuje program rozszerzony w stosunku do podstawy programowej, a opiera się on na blokach zajęć podstawowych, podczas których realizowana jest podstawa programowa, oraz blok zajęć rozszerzonych gdzie realizowany jest, podobnie jak na 1 etapie edukacyjnym, program “Reading books in English”, jak również kurs przygotowujący do egzaminu Cambridge’owskiego Young Learners: Starters, Movers, Flyers w nowej formule. Na tym etapie uczniowie również korzystają z programu optymalizacji nauki słownictwa Insta.Ling.

Jako szkoła dbamy o to, żeby uczniowie reprezentowali szkołę na olimpiadach i konkursach przedmiotowych tak na poziomie krajowym jak i międzyszkolnym. Szkoła oferuje również zajęcia fakultatywne z języka angielskiego pt: Young Masters Club, podczas których realizowany jest program rozszerzony przygotowujący uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach.

Ponadto, szkoła w swojej codziennej praktyce wykorzystuje najnowsze urządzenie do komunikacji tylko w języku angielskim tj. Amazon Alexa, jest to nowinka technologiczna przywieziona ze Stanów Zjednoczonych.

Zajęcia języka angielskiego prowadzą dr Mariusz Bęcławski oraz mgr Anna Charyton

Od klasy IV wprowadzone są dwie godziny w tygodniu drugiego języka obcego – jest to język hiszpański.