Szkoła muzyczna

Szkoła Muzyczna I stopnia Heliantus w Warszawie istnieje od 2019 roku.
Poza klasą fortepianu mamy także klasę gitary oraz skrzypiec.

Szkoła muzyczna Heliantus powstała z pasji i miłości do nauki i muzyki. Wiele badań naukowych dowodzi ogromnego wpływu kształcenia muzycznego na zdolność percepcji, zapamiętywania, myślenia logicznego i pamięci. Muzyka rozwija, kształtuje wyobraźnię, wrażliwość i naturalne predyspozycje dziecka. Przeprowadzano wiele badań, które wykazały, że słuchanie muzyki wspomaga czytanie, naukę języków obcych, umiejętności matematyczne,  poprawia samoocenę, kreatywność, rozwija zdolności percepcyjno – motoryczne, psychosomatyczne oraz kompetencje społeczne.

Ponadto badania wskazują na to, że słuchanie muzyki klasycznej wzmacnia pamięć, wyobraźnię przestrzenną, rozumowanie i myślenie logiczne. Pod wpływem muzyki zwiększa się poziom katecholamin oraz serotoniny – neuroprzekaźników biorących udział w procesie uczenia się. Muzyka stymuluje układ limbiczny, który jest emocjonalnym centrum mózgu i ma ścisły związek z uczeniem się, w związku z tym ulepsza i utrwala proces zapamiętywania.

Wspólne granie wpływa na rozwój relacji między osobami zaangażowanymi w ten proces.  Dlatego tak ważne są dla nas umiejętności związane z grą na instrumentach i muzyką samą w sobie. Pragniemy kształtować edukację muzyczną w oparciu o wytyczne Centrum Edukacji Artystycznej – organu odpowiedzialnego za edukację artystyczną w Polsce. Ostatnia wizytacja CEA udowodniła, że szkoła realizuje program zgodnie z ramówką i podstawą programową CEA.

Koncert noworoczny – 2024
Skrót Koncertu Noworocznego, styczeń 2023

Istnieje możliwośc kształcenia w dwu cyklach, w zależności od wieku osoby uczącej się.

  1. W cyklu 6 – letnim dla uczniów w wieku 6-9 lat
  2. W cyklu 4 –letnim dla uczniów w wieku 9-14 lat.

Przy zapisie do szkoły Rodzic wybiera Dziecku instrument główny – w tym roku są to fortepian, gitara i skrzypce.

Baza instrumentów jest poszerzana, jesteśmy także otwarci na oczekiwania Rodziców.

Instrument główny może być zmieniony za zgodą nauczyciela prowadzącego naukę gry na instrumencie.

Szkoła nie zapewnia instrumentów muzycznych dla dzieci (poza pianinem).

Czesne (od 1 września 2023 roku) w szkole w klasie I to 600 zł za miesiąc. Czesne płatne jest przez 10 miesięcy.

W klasach od II w cyklu 4-letnim i od III w cyklu 6-letnim ze względu na większa liczbę zajęć wzrasta do 700 zł.

Jednorazowe wpisowe to koszt 300 zł.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 15-19 na terenie szkoły Heliantus.

Szczegółowe informacje o godzinach zajęć indywidualnych i grupowych zostaną przekazane na początku września.

Warunkiem rekrutacji do szkoły jest zdanie przez Ucznia testu sprawdzającego predyspozycje do nauki w szkole muzycznej.

cykl 6-letnicykl 4-letni
KLASA I instrument główny
kształcenie słuchu
rytmika
2×30
2×45
1×45
KLASA I instrument główny
kształcenie słuchu
2×45
2×45
KLASA II instrument główny
kształcenie słuchu
rytmika
2×45
2×45
1×45
KLASA II instrument główny
kształcenie słuchu
audycje muzyczne
chór/zespół
2×45
2×45
1×45
2×45
KLASA III instrument główny
kształcenie słuchu
rytmika
2×45
2×45
1×45
KLASA III instrument główny
fortepian dodatkowy
kształcenie słuchu
audycje muzyczne
chór/zespół
2×45
1×30
2×45
1×45
2×45
KLASA IV instrument główny
fortepian dodatkowy
kształcenie słuchu
audycje muzyczne
chór/zespół
2×45
1×30
2×45
1×45
2×45
KLASA IV instrument główny
fortepian dodatkowy
kształcenie słuchu
audycje muzyczne
chór/zespół
2×45
1×30
2×45
1×45
2×45
KLASA V instrument główny
fortepian dodatkowy
kształcenie słuchu
audycje muzyczne
chór/zespół
2×45
1×30
2×45
1×45
2×45
—— ——
KLASA VI instrument główny
kształcenie słuchu
audycje muzyczne
chór/zespół
2×45
2×45
1×45
2×45
—— ——

Zajęcia z instrumentu głównego odbywają się indywidualnie, pozostałe zajęcia w grupach.

Uczennica IV klasy Szkoły Muzycznej Heliantus w Warszawie

Szczegółowe informacje i zapisy w sekretariacie szkoły Heliantus, przy ulicy Bażanciej 16,
tel.: 787315656,
adres e-mail: muzyczna@heliantus.pl

Podaj dalej: