Program

Nauka w Heliantusie

Jako zespół Szkoły Podstawowej Heliantus pragniemy inspirować naszych wychowanków do podejmowania samodzielnych wyzwań, rozwijania pasji, poszukiwania swojej drogi i czerpania radości z samego procesu uczenia się.
Proces uczenia się to przede wszystkim:

 • umiejętności i wiedza, by przejść na kolejne etapy edukacji,
 • uczestnictwo w różnorodnych przedsięwzięciach, doświadczanie wielu ciekawych form aktywności, by odnaleźć swoją pasję,
 • integralny rozwój indywidualny oraz praca zespołowa,
 • wspólne z nauczycielami poszukiwanie własnych mocnych stron i zdobywanie odwagi do prezentowania siebie,
 • kształtowaniekompetencji przyszłości.

Podstawa programowa

Realizowana na podstawie wybranego przez nauczyciela programu i podręczników zatwierdzonych przez MEN, rozszerzona o dodatkowe treści:

 • umiejętności i wiedza,
 • postawy i wartości,
 • doświadczanie i poszukiwanie,
 • dla pierwszego etapu edukacyjnego (kl. I – III) – 20 godzin,
 • dla drugiego etapu edukacyjnego (kl. IV– VIII) – 30-35 godziny,
 • w klasach IV – VIII rozszerzony j. angielski (łącznie 6 godzin/tyg.), matematyka (5 godz./tyg.), informatyka (2 godz./tyg.)
 • w klasach IV – VIII drugi język –  hiszpański (2 godziny w tygodniu).

Program profilowy

Uzupełnienie podstawy programowej w ramach priorytetów Heliantusa.

Program profilowy klasy 1 – 3

ROZSZERZONY J. ANG.
Rozszerzenie z 2 h w podstawie programowej do 6 godzin lekcyjnych. W klasach I – III oparty na piosenkach, prostych rymowankach, budowaniu słownictwa, prostych konwersacjach ale także elementach projektu.

AUTOPREZENTACJE
Budowanie umiejętności autoprezentacji i ekspresji twórczej, zajęcia teatralno – muzyczne, projektowanie, podstawy marketingu, reklamy.
Poszukiwanie i rozwijanie swoich mocnych stron.

LOGICUS
Logiczne myślenie, precyzyjne wysławianie się, słuchanie i czytanie ze zrozumieniem – dla klasy 1.
Programowanie: Scratch, Baltie itp. – dla klas 2-3 na poziomie adekwatnym do wiedzy i umiejętności uczniów.

DZIECI JAK MY
Tematyka zajęć zależna od tematu rocznego (np. Cztery Żywioły, Czarodzieje Słów, Technika i wynalazki, Ekologika…). Odniesienie do otaczającego nas świata rzeczywistego, doświadczanie, poznawanie zagadnień poprzez działanie uczniów, wprowadzenie do eTwinning – tworzenia projektów ze szkołami w innych częściach Polski lun poza naszymi granicami.

STUDY HALL
Praca indywidualna w klasie: samodzielna praca dzieci, pomoc koleżeńska przy nauce, praca indywidualna nauczyciela z poszczególnymi uczniami. Rozwijanie uzdolnień dzieci oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.

Program profilowy klasy 4 – 8

LANGUAGE EDUCATION – EDUKACJA JĘZYKOWA:

 • metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning),
 • metoda komunikatywna.

M C I – MATHEMATICS, COMPUTER, INFORMATION TECHNOLOGY:

 • nauka programowania w języku formalnym (Python, JavaScript)
 • szeroki zakres zastosowań matematyki i informatyki w życiu codziennym,
 • umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania informacji w sieci,
 • wykorzystywanie umiejętności matematycznych i informatycznych w kształtowaniu umiejętności logicznego myślenia.

SCIENCE – NAUKA – CHEMIA, FIZYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA, WYNALAZKI, MYŚL TECHNICZNA:

 • ciekawość,
 • poszukiwanie odpowiedzi,
 • zadawanie pytań,
 • doświadczanie,
 • wiedza.

NAUKI HUMANISTYCZNE – (LITERATURA, KULTURA OGÓLNA, TEATR, FILM, OPERA, KSIĄŻKA, HISTORIA…)

„Człowiek zdobywa wiedzę przede wszystkim poprzez język. Nauczanie języka ojczystego tworzy fundament ogólnego rozwoju ucznia, jest pomocą w kształtowaniu osoby ucznia, stanowi główny punkt odniesienia całej edukacji szkolnej – wychowania i kształcenia”

ART EDUCATION – ARTS & MUSIC:

 • aktywność: plastyczna, muzyczna, taneczna,
 • praca w grupie,
 • rozwijanie indywidualnych uzdolnień,
 • autoprezentacja.

SPORT I ZDROWIE:

 • zabawa,
 • bezpieczeństwo,
 • różnorodność,
 • wiedza (sports and secrets of the human body),
 • rywalizacja,
 • fair play.

Zajęcia fakultatywne

Bogaty program zajęć nastawionych na ciekawe wypełnienie czasu spędzanego przez uczniów na świetlicy. W każdym roku – szkolnym opracowywany jest również jako odpowiedź na potrzeby i zainteresowania uczniów.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE:

 • malarstwo/rysunek/grafika,
 • zespół muzyczny Helifunk,
 • chór szkolny
 • zajecia fletowe
 • koło teatralne
 • hand made

ZAJĘCIA SPORTOWE:

 • piłka nożna,
 • biegi na orientację,
 • unihokej,
 • koszykówka.

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE DOSKONALENIE JĘZYKOWE:

 • YMC – Young Masters Club
 • English Tech – koło techniczne po angielsku
 • English Gym – zajęcia sportowe prowadzone w języku angielskim

INNE:

 • koło kulinarne,
 • szachy,
 • nauka gry na instrumentach muzycznych (pianino, gitara, inne).
Podaj dalej: