O Szkole

Program Szkoły Heliantus

Jako zespół Szkoły Podstawowej Heliantus pragniemy inspirować naszych wychowanków do podejmowania samodzielnych wyzwań, rozwijania pasji, poszukiwania swojej drogi i czerpania radości z samego procesu uczenia się.
Stworzyliśmy więc program, który:
– daje potrzebną bazę wiedzy i umiejętności, by przejść na kolejne etapy edukacji,
– umożliwia naszym uczniom uczestnictwo w różnorodnych przedsięwzięciach, by mogli doświadczyć wielu ciekawych form aktywności i być może wśród nich odnaleźć swoją pasję,
– umożliwia rozwój indywidualny oraz uczy pracy zespołowej,
-wszystkim uczniom daje możliwość odnalezienia własnych mocnych stron i daje odwagę do prezentowania siebie,
– nie obciąża dodatkowo budżetu Rodziców.

więcej informacji >>

Świetlica

Plan pracy świetlicy w roku szkolnym 2016/2017 przewiduje dla uczniów szereg zajęć umożliwiających rozwijanie pasji i uzdolnień, pogłębianie wiedzy, kształtowanie umiejętności oraz nabywanie nowych.

Decyzja odnośnie tego w jakich projektach poza podstawowym bardzo bogatym programem będą uczestniczyć dzieci należy do rodziców i oczywiście zależy od chęci dzieci.

Przy podejmowaniu decyzji zachęcamy by kierowali się Państwo dobrem dzieci, znając ich możliwości umiejętnie zrównoważyli potrzebę swobodnej zabawy i odpoczynku po intensywnym dniu nauki ze stwarzaniem stymulujących warunków do wielokierunkowego rozwoju.

więcej informacji >>

Sport

Ruch jest w stanie zastąpić prawie każde lekarstwo, ale wszystkie leki razem wzięte, nie zastąpią ruchu.
Zatem zgodnie z tą tezą dajemy uczniom wiele możliwości rozwijania sportowych pasji i umiejętności zarówno na zajęciach z podstawy programowej, jak też podczas zajęć pozalekcyjnych.
Koszykówka, piłka nożna, unihokej, biegi na orientację, czy też gry i zabawy ruchowe, sprawiają, że Wasze dzieci mogą zaspokoić swoje potrzeby związane z ruchem. Zajęcia sportowe stymulują napięcie mięśniowe oraz odpowiednie dokrwienie i dotlenienie organizmu. Dzieci podczas zajęć sportowych odkrywają swoje możliwości fizyczne, a aktywność fizyczna podczas zajęć zwiększa świadomość kontroli nad własnym ciałem. Współpraca w grupach pozwala na lepszą komunikację między uczniami, co przekłada się na lepszą aklimatyzację w klasie i szkole.

więcej informacji >>

Warunki lokalowe i środowisko szkoły

Budynek szkoły został zaprojektowany w taki sposób, by:
– maksymalnie wykorzystać światło dzienne, niezbędne do rozwoju dzieci,
– stworzyć dobrą akustykę,
– wykorzystać kolor i strukturę,
– zapewnić dobrą wentylację,
– zapewnić bieżący dostęp do wody pitnej,
– służyć przestrzenią i przyjazną atmosferą.
Przestrzeń wewnętrzna szkoły jest elastyczna na tyle, by w zależności od potrzeb, umożliwiała i zachęcała do podejmowania różnorodnych form nauki, rozwoju , wypoczynku, integracji, zdrowego żywienia.
Budynek został przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością : posiada windę, toalety z odpowiednimi zabezpieczeniami, antypoślizgowe podłogi oraz podjazd dla wózków.

więcej informacji >>

Rekrutacja

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do szkoły na rok szkolny 2019/2020 zapraszamy na indywidualne spotkania, podczas których będzie można uzyskać szczegółowe informacje o organizacji pracy szkoły i programie nauczania.

więcej informacji >>

Dyplomy

Nasi uczniowie biorą udział w wielu aktywnościach, nasza szkoła należy do wielu programów.

więcej informacji >>

Podaj dalej: