HELIANTUS to nie tylko nauka, ale także wartości i sposób podejścia do Ucznia.

WARTOŚCI

W pracy wychowawczej odwołujemy się do wartości chrześcijańskich, patriotycznych i rodzinnych, umożliwiających doskonalenie człowieka. Odnosimy się do tradycji naszych przodków oraz historii uczącej tego, czego bieżące doświadczenia nie mogą dostarczyć. Staramy się dać Uczniom solidny fundament, który będzie stałym oparciem przed wszelakimi burzami i zawirowaniami dzisiejszego świata.

PROGRAM

Jako kadra Szkoły Podstawowej Heliantus pragniemy inspirować naszych Uczniów do podejmowania samodzielnych wyzwań, rozwijania zainteresowań, poszukiwania swojej drogi i czerpania radości z samego procesu uczenia się wspierając i towarzysząc w odkrywaniu pasji i talentów.

ROZWÓJ

Świetlica szkoły Heliantus oferuje bogaty program zajęć nastawionych na ciekawe wypełnienie czasu spędzanego przez Uczniów po intensywnym dniu nauki. Liczne fakultety, odbywające się w jej ramach, umożliwiają rozwijanie pasji, uzdolnień i indywidualnych zainteresowań.

RUCH

„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każde lekarstwo, ale wszystkie leki razem wzięte, nie zastąpią ruchu.”

Zgodnie z tą tezą dajemy uczniom wiele możliwości rozwijania sportowych pasji oraz dbamy o ich zdrowie poprzez edukację, profilaktykę, właściwie ustalony plan dnia. Dysponujemy pełnowymiarową salą gimnastycznych, a dzieci w ramach jednej z lekcji WF w tygodniu w mają zajęcia na basenie.

Niektóre z tegorocznych projektów, w których uczestniczymy:

Laboratoria przyszłości

Nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie Laboratoria przyszłości. W ramach programu zakupiliśmy drukarkę 3d, aparat fotograficzny, gimball, mikrokontrolery (Arduino), roboty i wiele innych rzeczy, które wspomagają nasz proces edukacyjny

Chronimy Dzieci

Chronimy Dzieci to program certyfikowania placówek realizujących politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Być jak Ignacy

Celem programu jest popularyzacja polskiej nauki oraz pielęgnowanie pamięci o wybitnych, polskich naukowcach. Wierzymy, że nauka może zmienić świat a wynalazki pomagają ludziom żyć lepiej.

Lepsza Szkoła

Lepsza Szkoła to projekt edukacyjny, służący poprawie jakości nauczania i diagnozie postępów edukacyjnych naszych Uczniów

Szkoła z klasą

Od września 2022/23 włączyliśmy sie w projekt Szkoła z klasą

Podaj dalej: