Strój szkolny codzienny

Strój szkolny (mundurek) ucznia szkoły Heliantus składa się z:

 • z białej koszulki typu polo z krótkim lub długim rękawem z tarczą szkolną,
 • chłopcy – granatowych lub czarnych spodni (nie spodnie od dresu),
 • dziewczęta – ciemnej (czarnej, granatowej) spódnicy,
 • granatowego sweterka (opcjonalnie).

Wyjątkiem jest każdy piątek, kiedy funkcjonuje dowolny schludny strój codzienny.

Strój szkolny galowy

Każdy uczeń posiada strój galowy, który obowiązuje w trakcie uroczystości szkolnych, imprez okolicznościowych oraz podczas grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły mających charakter reprezentacyjny.

Obowiązują:

 • Dla chłopców: niebieska koszula, granatowe spodnie, krawat,
 • Dla dziewcząt: niebieska koszula, granatowa spódnica, krawatka.

Strój gimnastyczny

Uczniów obowiązuje strój gimnastyczny składający się z:

 • białej koszulki typu T-shirt,
 • ciemnych spodenek sportowych,
 • wygodnych butów sportowych dostosowanych do ćwiczeń na sali gimnastycznej (z jasną podeszwą),
 • stroju do ćwiczeń na świeżym powietrzu dostosowanym do warunków pogodowych danej pory roku (dresy cienkie lub ciepłe, ew. czapki, szaliki),
 • butów do ćwiczeń na boisku szkolnym.

Uczniowie  zaopatrują się w strój na basen:

 • kostium kąpielowy jednoczęściowy,
 • czepek,
 • klapki,
 • ręcznik,
 • ew. gogle (nie są konieczne).

Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna składa się z materiałów i przyborów szkolnych do zakupienia przez rodziców oraz wybranych materiałów plastycznych kupowanych przez szkołę w kwocie ok 100 zł.

Zebrania z rodzicami.

Zebrania lub dni otwarte z rodzicami odbywają się zgodnie z datami ustalonymi w kalendarzu rocznym. O zebraniach Rodzice informowani są przez wpis do terminarza dziennika elektronicznego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Obowiązkowe są trzy zebrania:

 • rozpoczynające rok szkolny we wrześniu,
 • zebranie semstralne,
 • przedstawienie prognozowanych ocen rocznych.

Zachęcamy do obecności również na pozostałych zebraniach i dniach otwartych, na których omawiane będą ważne sprawy bieżące klasy. Jest to również czas na indywidualną rozmowę z wychowawcą.

Każdy wychowawca ma ustalony jeden dzień w tygodniu dyżuru przeznaczonego na spotkania indywidualne z rodzicami. Na dyżur należy umówić się drogą mailową lub osobiście.

Kalendarz szkolny

Rodzice na początku roku otrzymują kalendarz szkolny zawierający daty:

 • zebrań z rodzicami,
 • dyżuru wychowawcy,
 • dni wolnych od nauki oraz dni, w których szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze,
 • imprez z udziałem rodziców

oraz spis planowanych wycieczek i wyjazdów z zastrzeżeniem zmiany w ciągu roku szkolnego.
Kalendarz każdego miesiąca będzie wpinany do dzienniczka ucznia i omawiany szczegółowo na comiesięcznych zebraniach z rodzicami.

Dziennik elektroniczny

Szkoła prowadzi dokumentacje elektroniczną procesu nauczania. Rodzice dzieci oraz uczniowie posiadają imienne konto do dziennika. W dzienniku elektronicznym zapisywane sa prace domowe, oceny i informacje o postępach dziecka w nauce. Obowiązkiem rodziców wynikającym ze statutu szkoły jest regularne sprawdzanie dziennika elektronicznego. Jest to także narzędzie do komunikacji Rodziców z Wychowawcą oraz innymi nauczycielami szkoły. Tak także należy usprawiedliwiać nieobecności uczniów.

Przyprowadzanie i odbiór

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem świetlicy szkolnej. Zasady ujęte w regulaminie służą przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów, dlatego prosimy o ich przestrzeganie. Poniżej wyciąg z regulaminu świetlicy dotyczący przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły.

 • Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci przybywających do szkoły w czasie rannego dyżuru świetlicowego (7.00 – 8.00) są zobowiązani osobiście powierzyć dziecko nauczycielowi, co oznacza, że muszą wprowadzić dziecko do świetlicy i przekazać je dyżurującemu nauczycielowi.
 • Odbiór dzieci ze szkoły jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.
 • Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/opiekunowie prawni może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych.
 • Upoważnienie takie może zostać przesłane do kierownika świetlicy lub do sekretariatu szkoły drogą e-mailową, bądź doręczone osobiście, niemniej obowiązuje ono dopiero od momentu odebrania wiadomości przez kierownika świetlicy.
 • Rodzic, bądź osoba odbierająca dziecko ze świetlicy, każdorazowo zgłasza odbiór dyżurującemu nauczycielowi, podpisuje listę odbiorów, wraz z godziną, o której zabiera dziecko, po czym czeka na dziecko przy szklanych drzwiach wejściowych do świetlicy bądź w szatni. Rodzice nie wchodzą na teren świetlicy, to nauczyciel dyżurujący ma obowiązek zawołać dziecko i przyprowadzić je do rodzica, bądź osoby upoważnionej do odbioru.
 • Od momentu podpisania listy odbiorów przez rodzica/opiekuna prawnego, dziecko pozostaje pod jego opieką.
 • Rodzice mogą na podstawie pisemnego oświadczenia wyrazić zgodę na samodzielne przychodzenie dziecka do szkoły i samodzielny powrót do domu (załącznik nr 1 do procedury). Jednak w drodze do szkoły i od momentu zapisania godziny wyjścia dziecka ze świetlicy szkolnej odpowiedzialność za dziecko biorą rodzice i opiekunowie prawni.
 • Uczniowie korzystający z zajęć fakultatywnych oferowanych w ramach świetlicy szkolnej muszą powrócić do świetlicy, by zostać odebranym przez rodzica (opiekuna) od nauczyciela świetlicy, który odnotowuje wyjście ucznia ze szkoły.
 • Uczniowie korzystający z zajęć fakultatywnych nie powinni być odbierani w trakcie ich trwania.mkeska@heliantus.pl

Karta do wejścia i kluczyk.

Każdy uczeń wraz z początkiem roku szkolnego otrzymuje kartę, którą rejestruje się każdorazowo podczas przyjścia i wyjścia ze szkoły oraz kluczyk do szafki. Wraz z końcem roku zobowiązany jest do oddania go w sekretariacie szkoły.
W razie zapomnienia kluczyka do szafki, uczeń może zgłosić się do sekretariatu, aby poprosić o otworzenie szafki. W razie zgubienia kluczyka rodzic może wypożyczyć kluczyk zapasowy w celu jego dorobienia. W przypadku zgubienia kluczyka zapasowego zostanie naliczona opłata 30 zł za wymianę zamka w szafce. W przypadku zgubienia karty, uczeń otrzyma nową kartę, za którą naliczona zostanie opłata 10 zł.

Higiena i porządek.

Za porządek na ławce i szafce w szatni odpowiada uczeń. Rodzic powinien go w tym wspierać, kontrolując od czasu do czasu ich stan.
Strój gimnastyczny powinien być wymieniany raz w tygodniu – zabierany w piątek i przynoszony w poniedziałek.

Podaj dalej: