Świetlica

Zajęcia fakultatywne w ramach świetlicy szkolnej

Plan pracy świetlicy w roku szkolnym przewiduje dla uczniów szereg zajęć umożliwiających rozwijanie pasji i uzdolnień, pogłębianie wiedzy, kształtowanie umiejętności oraz nabywanie nowych.

Decyzja odnośnie tego w jakich projektach poza podstawowym bardzo bogatym programem będą uczestniczyć dzieci należy do rodziców i oczywiście zależy od chęci dzieci.

Przy podejmowaniu decyzji zachęcamy by kierowali się Państwo dobrem dzieci, znając ich możliwości umiejętnie zrównoważyli potrzebę swobodnej zabawy i odpoczynku po intensywnym dniu nauki ze stwarzaniem stymulujących warunków do wielokierunkowego rozwoju.

Oferta świetlicy obejmuje:

Zajęcia sportowe:

 • piłka nożna,
 • biegi na orientację
 • koszykówka
 • zajęcia sportowe dla młodszych dzieci

Zajęcia artystyczne :

 • malarstwo/rysunek/grafika
 • chór/zespół instrumentalny/flety
 • koło teatralne

Zajęcia wspierające doskonalenie językowe:

 • angielski w swobodnym uzyciu – English Tech, English Gym, English games
 • KiTeKI – profilowe zajęcia z j. angielskiego

Zajęcia specjalistyczne i przedmiotowe:

 • Science – zajęcia przyrodniczo/fizyczno/chemiczne
 • MCI – matematyka i informatyka (programowanie)
 • Humanities – dyskusje o historii

Zajęcia opiekuńczo- wychowawczo – społeczne:

 • możliwość odrabiania lekcji
 • rekreacja
 • możliwość spędzania czasu w czytelni
 • gry i zabawy swobodne

Podaj dalej: