Świetlica

Zajęcia fakultatywne w ramach świetlicy szkolnej

Plan pracy świetlicy w roku szkolnym przewiduje dla uczniów szereg zajęć umożliwiających rozwijanie pasji i uzdolnień, pogłębianie wiedzy, kształtowanie umiejętności oraz nabywanie nowych.

Decyzja odnośnie tego w jakich projektach poza podstawowym bardzo bogatym programem będą uczestniczyć dzieci należy do rodziców i oczywiście zależy od chęci dzieci.

Przy podejmowaniu decyzji zachęcamy by kierowali się Państwo dobrem dzieci, znając ich możliwości umiejętnie zrównoważyli potrzebę swobodnej zabawy i odpoczynku po intensywnym dniu nauki ze stwarzaniem stymulujących warunków do wielokierunkowego rozwoju.

Oferta świetlicy obejmuje:

Zajęcia sportowe:

  • piłka nożna,
  • biegi na orientację
  • koszykówka
  • zajęcia sportowe dla młodszych dzieci

Zajęcia artystyczne :

  • malarstwo/rysunek/grafika
  • chór/zespół instrumentalny/flety
  • koło teatralne

Zajęcia wspierające doskonalenie językowe:

  • angielski w swobodnym uzyciu – English Tech, English Gym, English games
  • KiTeKI – profilowe zajęcia z j. angielskiego

Zajęcia specjalistyczne i przedmiotowe:

  • Science – zajęcia przyrodniczo/fizyczno/chemiczne
  • MCI – matematyka i informatyka (programowanie)
  • Humanities – dyskusje o historii

Zajęcia opiekuńczo- wychowawczo – społeczne:

  • możliwość odrabiania lekcji
  • rekreacja
  • możliwość spędzania czasu w czytelni
  • gry i zabawy swobodne

Podaj dalej: