Świetlica

Zajęcia fakultatywne w ramach świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018

Plan pracy świetlicy w roku szkolnym 2017/2018 przewiduje dla uczniów szereg zajęć umożliwiających rozwijanie pasji i uzdolnień, pogłębianie wiedzy, kształtowanie umiejętności oraz nabywanie nowych.

Decyzja odnośnie tego w jakich projektach poza podstawowym bardzo bogatym programem będą uczestniczyć dzieci należy do rodziców i oczywiście zależy od chęci dzieci.

Przy podejmowaniu decyzji zachęcamy by kierowali się Państwo dobrem dzieci, znając ich możliwości umiejętnie zrównoważyli potrzebę swobodnej zabawy i odpoczynku po intensywnym dniu nauki ze stwarzaniem stymulujących warunków do wielokierunkowego rozwoju.

Oferta świetlicy obejmuje:

Zajęcia sportowe:

 • piłka nożna,
 • biegi na orientację
 • koszykówka

Zajęcia artystyczne :

 • malarstwo/rysunek/grafika
 • ceramika/rzeźba
 • chór/zespół instrumentalny
 • dramaterapia / arteterapia
 • koło dziennikarskie

Zajęcia wspierające doskonalenie językowe:

 • angielski z piosenką – j.angielski
 • Young Masters Club
 • KiTeKI – profilowe zajęcia z j. angielskiego

Zajęcia opiekuńczo- wychowawczo – społeczne:

 • możliwość odrabiania lekcji
 • rekreacja
 • możliwość spędzania czasu w czytelni
 • gry i zabawy swobodne
 • Praca Samorządu Uczniowskiego

BLOKI TEMATYCZNE  – klasa  1-5

Bloki tematyczne pozwalają na poszerzenie wiedzy ogólnej w wybranych dziedzinach

Uczniowie kształceni są w sposób całościowy, poprzez pryzmat swoich spostrzeżeń, doświadczeń i refleksji. Działają,  próbują; wyciagają wnioski, korzystają z wiedzy, a nie są obciążeni  w sposób nadmierny;

Na tej podstawie  uczniowie precyzują swoje zainteresowania wybranymi dziedzinami;  krystalizują kierunki swojej drogi rozwoju.

Dzięki blokom tematycznym wspomagamy samodzielność uczenia się. Umożliwiamy poznawanie świata w jego jedności i złożoności. Wspomagamy samodzielność uczenia się. Inspirujemy  do wyrażania własnych myśli i przeżyć.

Rozbudzamy ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji.

Szczegółowy program bloków – do wglądu u dyrektora szkoły. Bloki realizowane są na poziomie klasy 4  z dostosowaniem do potrzeb i możliwości uczniów klasy 3. Terminarz bloków – w deklaracji zajęć fakultatywnych.