Kółko z Matematyki w szkole Heliantus

W  roku szkolnym 2017/2018 w szkole Heliantus będzie prowadzone kółko z Matematyki  dla klas starszych szkoły podstawowej.

Organizacja kółka

Kółko prowadzone przez doświadczonych nauczycieli  jest wprowadzeniem uczniów o zainteresowaniach w przedmiotach ścisłych do rozszerzonego programu  edukacji matematycznej .  Głównym celem kółka jest  przygotowanie uczniów  do kontynuacji nauki w następnych etapach kształcenia, włączając szkoły średnie i wyższe, w zakresie matematyki, fizyki, chemii, informatyki i przedmiotów przyrodniczych.

Indywidualne opracowania rozwiązań zadań konkursowych  na podstawie konsultacji z nauczycielami i wskazanej literatury będą referowane  głównie przez uczniów.

Praca niebowiązkowa  –  poza kółkiem: rozwiazywanie zadań typu SAQ  (self assessment questions).

Kółko odbywać się będzie  raz w tygodniu i trwać będzie dwie godziny lekcyjne w pracowni komputerowej z wykorzystaniem systemu Mathematica  for doing mathematics.

Planowane są dwa  testy w semetrze zimowym i dwa testy w semestrze letnim oraz udział w konkursach.

Program kółka  obejmuje następujące zakres tematów

 1. Podstawy z teorii liczb w zadaniach:
  • system binarny i system dziesiętny, tworzenie systemów liczbowych o różnych podstawach
  • wyrażenia arytmetyczne i wyrażenia algebraiczne w zbiorze liczb naturalnych i w zbiorze liczb całkowitych
  • liczby parzyste, liczby nieparzyste i liczby pierwsze
  • rozkład liczb naturalnych na czynniki pierwsze
  • największy wspólny dzielnik i  najmniejsza wspólna wielokrotna
  • Algorytm Euklidesa
  • dzielenie liczb naturalnych z resztą, liczby przystające, kongruencja
  • zbiór liczb wymiernych, ułamki zwykłe i ułamki dziesiętne
 2. Elementy z Calculus w zadaniach:
  • ciągi i szeregi  liczbowe, ciąg i szereg arytmetyczny,  ciąg i szereg geometryczny
  • proporcje, zależność liniowa, wprowadzenie do pojęcia funkcji  liniowej, kwadratowej i kubicznej. Kombinacja liniowa w zbiorze liczb całkowitych
  • proste iteracje, przybliżone rozwiązywanie równań
 3. Elementy probabilistyki i statystyki w zadaniach:
  • zdarzenia losowe,  częstość zdarzeń losowych, prawdopodobieństwo,  średnia , mediana i wartość oczekiwana
  • reprezentacja danych liczbowych,  diagramy słupkowe/kolumnowe, diagramy kołowe
 4. Geometria w zadaniach:
  • odcinki proporcjonalne, zadania konstrukcyjne,
  • kąty ostre, proste i rozwarte, dwusieczna kąta,
  • miara kąta w stopniach i miara łukowa kąta,
  • figury płaskie, obwód i pole figur plaskich,
  • cechy przystawania trójkątów,
  • trójkąty podobne,
  • związki miarowe w trójkątach,  równobocznych, równoramiennych i prostokątnych,
  • związki miarowe w kole,
  • styczna, sieczna, kąt środkowy i kąt wpisany w koło. Zadania konstrukcyjne,
  • proste równoległe i proste prostopadłe,  zadania konstrukcyjne,
  • kąty przyległe, naprzeciwległe, odpowiadające i kąty wierzchołkowe.
  • współrzędne kartezjańskie, położenie prostych w układzie kartezjańskim, krzywe stożkowe,
  • bryły platońskie.

Uczestnictwo w kółku jest bezpłatne dla wszystkich  uczniów szkoły Heliantus i szkół publicznych.

Wszystkich zainteresowanych uczniów szkół podstawowych prosimy o przesłanie na adres szkola.heliantus@gmail.com  motywacji  uczestnictwa w kółku matematycznym w tym danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, kontakt telefoniczny lub  adres email, szkoła, klasa i ocena z matematyki.

Zapisy uczniów do kółka na podstawie opinii wychowawców klas i opinii nauczycieli matematyki.

Prof. dr Tadeusz STYŚ                                                                          Warszawa, lipiec 17, 2017.

02-892 Warszawa
Bażancia 16

Podaj dalej: