Zarząd2

Prof. dr Tadeusz Styś

Prezes, Heliantus Spółka z o.o.

Prof. dr Tadeusz Styś (ur. 1936) ukończył studia magisterskie w 1960 r ., a potem uzyskał stopień doktora matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. W okresie 50 lat pracy akademickiej opublikował ponad 40 artykułów i kilka podręczników z Analizy Numerycznej i Matematyki Stosowanej. W latach 1968 – 1980 pracował na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Wykładał głównie metody numeryczne i prowadził seminaria magisterskie dla studiów stacjonarnych i zaocznych. Był opiekunem kilkudziesięciu prac magisterskich. Oprócz wykładów na UW, dr Tadeusz Styś wykładał metody numeryczne na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Gdańskim a także Analizę Matematyczną w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (SGPIS).

W latach 1980 – 1987 pracował na Uniwersytecie w Jos w Nigerii (UNIJOS) na stanowisku profesora uczelni. Pełnił również funkcję kierownika Departamentu Matematyki.. W 1987 roku przeniósł się do pracy w Botswanie (University of Botswana. U.B.), gdzie przez ponad 20 lat wykładał matematykę, awansując kolejno od stanowiska starszego wykładowcy, profesora uczelnianego do profesora nadzwyczajnego. Prowadził również wykłady monograficzne na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Był promotorem wielu prac licencjackich, magisterskich i jednej pracy doktorskiej.

Jest autorem sześciu podręczników akademickich, dwóch monografii, 26 publikacji w referowanych czasopismach naukowych (w tym kilka w j. rosyjskim i 23 w j. angielskim), trzech artykułów w prasie w Botswanie, artykułu w biografii prof. Warmusa; prowadził wykład inauguracyjny na uniwersytecie w Botswanie (2004), ponad 30 odczytów na międzynarodowych konferencjach naukowych, był recenzentem w wiodących czasopismach poświęconych matematyce m.in. Matemathical Reviews in Numerical Analysis, Journal Computational and Applied Mathematics, Journal The African Academy of Sciencs, Discovery and Innovation, Mediterrenean Journal of Mathematics.

Dr Krystyna Styś

Dyrektor Generalny, Heliantus Spółka z o.o

Dr. Krystyna Styś (ur. 1943)  ukończyła studia magisterskie (1965) i uzyskała stopień doktora nauk matematycznych (1972) na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała zawodowo ponad 45 lat, w tym 34 lata jako nauczyciel akademicki i 7 lat w zarządzaniu oświatą. Prowadziła wykłady z Rachunku Prawdopodobieństwa, Statystyki, Analizy Matematycznej i Informatyki, Dla każdego z tych przedmiotów napisała podręczniki, które były wysoko oceniane przez egzaminatorów zewnętrznych Otrzymała też pozytywne recenzje z innych uniwersytetów, w szczególności z Uniwersytetu w Cambridge, UK. Opublikowała ponad 30 artykułów i kilka podręczników akademickich. Rozpoczęła pracę w Centrum Obliczeniowym PAN (1964-1968). Od roku 1968 do roku 1981 pracowała na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

W latach 1981-1987 pracowała na Uniwersytecie w Jos, Nigeria, następnie przeniosła się do pracy
w Królestwie Swaziland (1987-1988), a potem na Uniwersytet w Botswanie (1988-2002).

Państwo Krystyna i Tadeusz Styś 5 maja 2022 roku zostali odznaczeni medalami Komisji Edukacji Narodowej za całokształt pracy dydaktycznej i oświatowej.

Mgr Magdalena Mikołajczyk

Sekretarz Prezesa,  Heliantus Spółka z o.o.

Podaj dalej: