Jaki jest Heliantus

 

 W pracy wychowawczej odwołujemy się do wartości chrześcijańskich, umożliwiających doskonalenie człowieka.
Odnosimy się do tradycji naszych przodków oraz historii uczącej tego, czego bieżące doświadczenia nie mogą dostarczyć.

Nasz cel

Celem Heliantusa jest to, by doświadczenie pobytu w szkole było dla ucznia pięknym etapem życia, pełnym radości odkrywania, pasji poszukiwania swojej drogi wśród lubianych koleżanek i kolegów, gdzie rolą nauczyciela jest bycie mentorem i pośrednikiem w zdobywaniu i zgłębianiu wiedzy, i umiejętności uczniów oraz szlifowaniu i odkrywaniu talentów dzieci.
Kształcimy dzieci otwarte na innych ludzi, rozumiejące, że prawdziwą wartości jest to, kim się jest i co się potrafi zrobić dla innych.
Wspieramy budowanie w dzieciach umiejętności, które pozwolą im w przyszłości zająć aktywne – konstruktywne dla siebie i innych miejsce w życiu społecznym.
Zachęcamy do zrozumienia, docenienia i wzięcia odpowiedzialności za swoje miejsce na świecie.
Pomagamy poznać piękno różnorodności świata, a przede wszystkim ludzi: tych tuż obok, jak i tych żyjących daleko od nas, ich celów, potrzeb, ograniczeń
i możliwości.
Jesteśmy szkołą łączącą nowe pokolenie uczniów wychowanych w świecie Internetu i interaktywnych technologii z nowymi, innymi wymaganiami umiejętności zawodowych i społecznych przyszłego pokolenia pracowników.

Nasze dzieci, nasza młodzież to przyszłość Polski. Z radością patrzymy, jak rośnie i rozwija się przyszłe pokolenie, jak rośnie Nasza Przyszłość.