Jaki jest Heliantus...

pracy wychowawczej odwołujemy się do wartości chrześcijańskich, umożliwiających doskonalenie człowieka i wynikające z nich personalistyczne podejście do każdego ucznia. Staramy się w pracy podchodzić do naszych uczniów indywidualnie z poszanowaniem ich indywidualnych predyzpozycji i możliwości.

Odnosimy się do tradycji naszych przodków oraz historii uczącej tego, czego bieżące doświadczenia nie mogą dostarczyć. 

Ważne sa dla nas również wartości rodzinne, stanowiące punkt wyjścia do atmosfery dialogu z Rodzicami naszych Uczniów. W szkole działa Rada Rodziców. Wspólnie podejmujemy różne inicjatywy. Rodzice uczestniczą w balu karnawałowym szkoły, piknikach i innych ważnych wydarzeniach szkoły i angażują się w jej życie.

Ważne jest dla nas także otwarcie się na potrzeby innych. Prężnie działa nasz klub wolontariusza HeliHelp!. W czasach wpatrzenia się wyłącznie we własne potrzeby i oczekiwania, taka forma działalności szkolnej uwrażliwia i otwiera oczy na potrzebujących.

Nasz cel

Celem Heliantusa jest to, by doświadczenie pobytu w szkole było dla każdego Ucznia pięknym etapem życia, pełnym radości odkrywania, pasji poszukiwania swojej drogi wśród lubianych koleżanek i kolegów, gdzie rolą nauczyciela jest bycie mentorem i pośrednikiem w zdobywaniu i zgłębianiu wiedzy, i umiejętności uczniów oraz szlifowaniu i odkrywaniu talentów dzieci.
Kształcimy dzieci otwarte na innych ludzi, rozumiejące, że prawdziwą wartości jest to, kim się jest i co się potrafi zrobić dla innych.
Wspieramy budowanie w dzieciach umiejętności, które pozwolą im w przyszłości zająć aktywne – konstruktywne dla siebie i innych miejsce w życiu społecznym.
Zachęcamy do zrozumienia, docenienia i wzięcia odpowiedzialności za swoje miejsce na świecie.
Pomagamy poznać piękno różnorodności świata, a przede wszystkim ludzi: tych tuż obok, jak i tych żyjących daleko od nas, ich celów, potrzeb, ograniczeń
i możliwości.
Jesteśmy szkołą łączącą nowe pokolenie uczniów wychowanych w świecie Internetu i interaktywnych technologii z nowymi, innymi wymaganiami umiejętności zawodowych i społecznych przyszłego pokolenia pracowników.

Nasze dzieci, nasza młodzież to przyszłość Polski. Z radością patrzymy, jak rośnie i rozwija się przyszłe pokolenie, jak rośnie Nasza Przyszłość.

Podaj dalej: