Informacje

<h3>Uczniowie Szkoły Podstawowej Heliantus noszą mundurki szkolne.
Dlaczego?</h3>

Strój szkolny to znak rozpoznawczy naszej placówki. Uczniowie strojem manifestują, że chodzą do tej szkoły, przynależą do społeczności, którą tworzą ze swoimi kolegami i koleżankami ze szkolnej ławki. Mundurki ułatwiają identyfikację ze szkołą. Pozwalają na bycie kimś wyjątkowym, bo należącym do wyjątkowego grona, wspomagając budowanie poczucia wspólnoty.

Fakt noszenia mundurka pociąga za sobą zachowywanie zgodne z Heliantusowym Kodeksem Ucznia na terenie szkoły i poza nią. W ten sposób dzieci uczą się, że strojem też można budować szacunek do ludzi, którzy ich otaczają oraz miejsc, w których przebywają i gdzie się uczą.

W programie szkoły podkreślamy, że prawdziwą wartością jest to, kim jesteśmy i co potrafimy. To piękne wnętrze i światły umysł stanowią o naszej indywidualności, a strój jest tylko dodatkiem.

„Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem.”
I List Św. Piotra 3/3, Nowy Testament, Biblia

Niewątpliwie wartością dodaną jest oszczędzony czas na wybór ubrania do szkoły. Uczeń wie, w czym idzie w danym dniu na lekcje. I zdaje sobie sprawę, że będzie ubrany stosownie do okoliczności.

Podaj dalej: