7.30 – 8.30 Godziny poranne

Przedszkole czynne jest w godzinach 7:30 – 18:00. W godzinach 7.30 – 8.30 dzieci schodzą się do przedszkola. Jest to czas zabaw swobodnych, w czasie którego każdy przedszkolak jest witany i włączany do zabawy.

9.00 – 15.00 Zajęcia przedszkolne

W godzinach zajęć realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego, tj. między 9.00 a 15.00 dzieci spędzają większość czasu we własnej grupie w swojej sali pod opieką swojego wychowawcy. Dzieci szybko wytwarzają zarówno między sobą nawzajem jak i z wychowawcą silne więzi. Właśnie te więzi i poczucie przynależności do grupy zapewniają im poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Są to zajęcia dydaktyczne, język angielski, rytmika, gimnastyka, zajęcia plastyczne oraz warsztaty i zajęcia programów profilowych Heliantusa. W ciągu dnia wydzielony jest czas na posiłki i odpoczynek dla wszystkich dzieci (dla najmłodszych leżakowanie, dla starszych czytanie i słuchanie bajek).

15.00 – 18.00 Zabawy swobodne

W godzinach późno popołudniowych (od podwieczorku, godz. 16.00) dzieci spędzają czas w grupach mieszanych. Jest to czas szczególnie cenny dla dzieci, które nie posiadają rodzeństwa. W dzieciach starszych obcowanie z młodszymi rozbudza opiekuńczość i poczucie odpowiedzialności za innych, młodsze zaś uczą się wiele poprzez obserwację i naśladowanie starszych.