Program małego przedszkolaka (2,5-3 latki)

Okres pobytu 3-latków w przedszkolu jest czasem łączenia wysiłków rodziców i nauczycieli we wspólnej opiece nad dziećmi. Przedszkole zapewnia środowisko, w którym dziecko ma możliwość nawiązania serdecznej, ciepłej więzi z opiekunem umożliwiającej dziecku zbudowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania. Nauczyciel, mając pod swoją opieką tylko kilkanaścioro dzieci jest w stanie każdemu dziecku poświęcić czas indywidualnie oraz reagować natychmiast na potrzeby każdego malucha.

Bezpieczny, w poczuciu zaufania, mały przedszkolak wkracza w okres tworzenia poczucia własnej niezależności i autonomii. Umiejętności związane z zachowaniem higieny, samodzielnym ubieraniem się i samodzielnym jedzeniem są kształtowane indywidualnie – w swoim tempie dla każdego dziecka, w ścisłej współpracy z rodzicami. Rozwój sfery społecznej dziecka wspierany jest przez stworzenie możliwości wspólnej zabawy w grupie jak i poprzez zapewnienie dzieciom powtarzalnych zabawek by mogły bawić się równocześnie obok siebie w ramach grupy. Wiele uwagi poświęca się rozwojowi języka. Kontakt z nauczycielem i rówieśnikami, proste książki i obrazki, muzyka, puzzle i duża ilość ruchu pozwalają doświadczać świat wszystkimi zmysłami. Cierpliwi i konsekwentni wychowawcy stwarzają dzieciom możliwości samodzielnego wymyślania i spontanicznego prowadzenia zabaw. Odkrywanie na własną rękę, naśladownictwo i powtarzanie umożliwiają dzieciom doświadczać poczucia własnej autonomii i sukcesu.

Program dużego przedszkolaka (4, 5, 6 lat)

Głównym celem tych grup wiekowych jest pobudzanie budowania silnego poczucia własnej wartości i świadomości własnej osoby. Nasz program ukierunkowany jest na zaspakajanie potrzeb poszczególnych dzieci, jak i całości grupy. Podstawy języka – wypowiadanie się i słuchanie, wprowadzenie do czytania i pisania, elementy nauk przyrodniczych, pojęć matematycznych, muzyki, sztuki, gotowania, działalności twórczej tworzą część naszego programu. Wierzymy że właśnie zabawa w gronie innych dzieci jest dziecka podstawowym narzędziem nauki. Wiedzę na temat otaczającego go świata dziecko chłonie gdy ma szansę go odkrywać i badać w środowisku dającym mu poczucie bezpieczeństwa.

Współżycie w grupie jest jednym z bazowych elementów programu dużego przedszkolaka. Zachęcamy dzieci do dzielenia się i zabaw grupowych równocześnie szanując potrzebę każdego dziecka na czas tylko dla siebie. W przedszkolu obowiązują zasady, które porządkują życie dzieci w grupie i dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

Staramy się tworzyć przestrzeń z poziomu serca, nastawioną na kontakt, w której strony czują się usłyszane i uwzględniane, dającą możliwość wypracowywania rozwiązań wygrany-wygrany. W przedszkolu stosujemy podejście bliskościowe, podkreślamy konieczność bycia z dziećmi, słuchania ich potrzeb, podążania za dzieckiem.

5 i 6-latki to grupa przygotowująca się do nauki w szkole. W ich programie poza elementami ściśle dydaktycznymi (m.in. podstawy języka, matematyki, przyrody) silnie akcentowane jest pobudzanie obowiązkowości, systematyczności i samodzielności tak by dzieci, wchodząc w mury szkolne, potrafiły sprostać zarówno zajęciom w szkole jak i samodzielnej pracy w domu.