Edukacja w Przedszkolu Heliantus jest naszą misją. Prawdziwą i wielką energię do tej pracy czerpie się z wnętrza, ze swojego powołania, to radość obserwacji i doświadczania wzrostu podopiecznych jest najsilniejszym motorem naszego działania. W centrum pracy zespołowej znajduje się aktywne, samodzielne dziecko, które z ciekawością doświadcza różnorodności otaczającego świata, budując wiedzę  z pośrednictwem nauczycieli, rodziców  i środowiska. Jesteśmy prężną  placówką, która zapewnia profesjonalną i serdeczną obsługę, jest darzona zaufaniem dzieci i rodziców, ale przede wszystkim dba o gwarancję radości z bycia dzieckiem. Budujemy przyjazne środowisko, które sprzyja tworzeniu optymalnych warunków  do wszechstronnego rozwoju dzieci  z uwzględnieniem  ich osobowości, indywidualnych potrzeb i predyspozycji.

Każdy rodzic pragnie tego co najlepsze dla swoich dzieci. Chce, by wyrosły na szczęśliwych, mądrych ludzi, by miały silne poczucie własnej wartości, były wiarygodne, wrażliwe na innych, potrafiły układać zdrowe relacje z innymi, by potrafiły znaleźć zajęcie, które będzie dla nich źródłem satysfakcji. Proces uczenia i kształtowania osobowości dziecka jest procesem ciągłym, w którym rola rodziców jest nie do przecenienia. W ścisłej współpracy z rodzicami, nauczyciele przedszkolni wspierają swych podopiecznych w codziennym trudzie układania relacji z innymi dziećmi, rozwijają u dzieci cierpliwość, koncentrację, umiejętność radzenia sobie z porażkami i chęć osiągnięcia zamierzonego celu.

Oddając dziecko do przedszkola Heliantus rodzice mają pewność, że jest ono pod fachową opieką mądrych i kochających dzieci nauczycieli w przyjaznym, bezpiecznym otoczeniu. Przedszkole Heliantus mieści się w przestronnym, pełnym światła i barw budynku spełniającym wszystkie normy bezpieczeństwa i higieny przedszkolnej, a jego kadra, pracująca pod okiem doświadczonych metodyków, to oddani, wykształceni nauczyciele, których praca jest ich powołaniem.

Bogaty i fachowo prowadzony program naszego przedszkola stwarza możliwości rozwoju wszystkim naszym wychowankom – każdemu we własnym indywidualnym rytmie. Oczekujemy, że każdy z podopiecznych Heliantusa opuszczając nasze mury będzie gotowy, wyposażony w umiejętności i entuzjazm, by sprostać wyzwaniom, które niosą lata szkolne.