Model dydaktyczno-wychowawczy Heliantusa skupia się wokół myśli bardzo szybko zmieniającego się wielokulturowego świata, stawia na rozwijanie w dzieciach otwartości, współpracy i pracowitości. Tworzymy inspirujące, bezpieczne środowisko do wszechstronnego rozwoju dziecka, pracy twórczej oraz rozwijamy umiejętność autoprezentacji i komunikacji w języku angielskim. Budujemy umiejętności społeczne, zwracamy uwagę na otwartość na ludzi, podkreślamy wartość jaką samą w sobie jest drugi człowiek.

Znajomość otaczającego nas świata

Model dydaktyczno-wychowawczy zbudowany jest wokół myśli bardzo szybko zmieniającego się, wielokulturowego świata i stawia na kreowanie w dzieciach otwartości, współpracy, wzbudzanie ambicji i pracowitości. W programie przewidziana jest seria zajęć przybliżających dzieciom różnorodność kultur świata. Nowoczesne kanały komunikacji pozwalają dzieciom na zrozumienie jak bardzo mały, a zarazem zróżnicowany jest dziś nasz świat między innymi poprzez nawiązywanie kontaktu przez dzieci przez sieć z innymi dziećmi – za pomocą kamery i mikrofonu wewnątrz przedszkola i na świecie.

Rozwój kreatywności

Rozwijanie u dzieci wyobraźni i kreatywności jest bardzo ważnym elementem programu Przedszkola. Dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach plastycznych, muzycznych, przygotowują pod okiem wychowawców przedstawienia.  Wszystkie dzieci mają dostęp do pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych pobudzających wyobraźnię. Niemniej ważniejsze jest to, że dzieci są w stanie odkryć w zwykłych przedmiotach użytku codziennego potencjał do zabawy. Zwykłe pudełko kartonowe może stać się jaskinią niedźwiedzia, zamkiem czy rakietą kosmiczną.

Rozwój społeczny

Jedną z najważniejszych lekcji okresu przedszkolnego dla dziecka to nauka radzenia sobie w grupie – nawiązywanie przyjaźni, współpraca w zabawie – przewodzenie lub podporządkowywanie się, konkurowanie, wyrabianie poczucia własnej wartości. Dzieci rozwijają się i odnajdują swoje miejsce w grupie pod okiem doświadczonego wychowawcy wspieranego przez psychologa przedszkolnego.

Zabawa na dworze

Dzieci spędzają sporą część czasu w przedszkolnym ogrodzie uczestnicząc zarówno w zorganizowanych zajęciach i zabawach jak i w zabawach swobodnych w naturalnie tworzących się podgrupach. Zachęcamy dzieci do samodzielnych zabaw, odkrywania możliwości ogrodu na własną rękę zachowując przy tym czujną uwagę, by dzieci były bezpieczne korzystając z zabawek ogrodowych. Bardzo istotne jest, by zachować odpowiednie proporcje pomiędzy zajęciami intelektualnymi i ruchowymi. Dzieci potrzebują wyładować swoją energię, by móc odpoczywać, koncentrować się czy uczyć. Cieszymy się, że dysponujemy tak obszernym i ciekawie zagospodarowanym ogrodem.