Nasi nauczyciele to osoby, dla których praca jest także pasją, którzy w sposób ciągły doskonalą się w swojej pracy i czerpią z niej satysfakcję. Wszyscy wychowawcy posiadają pełne kwalifikacje do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym. 

Dzieci szybko wytwarzają zarówno między sobą nawzajem jak i z wychowawcą silne więzi. Właśnie te więzi i poczucie przynależności do grupy zapewniają dzieciom poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Dlatego przedszkole prowadzi politykę kadrową stawiającą na długofalową współpracę z nauczycielami, którzy w miarę możliwości obejmując wychowawstwo w grupie prowadzą ją od pierwszego roku do końca.

Kim jest nauczyciel

Ogólną wizję przedszkola i jego cele realizuje nasza kadra. Dlatego jest tak bardzo ważna. Nauczyciel przedszkolaka jest obok rodziców jednym z pierwszych mistrzów dziecka, pod opieką którego dziecko spędza ogromną część czasu. Od jego zaangażowania, wiedzy i doświadczenia zależy jak wiele dziecko zyska w okresie przedszkolnym w każdej sferze swojego rozwoju – od rozwoju fizycznego (bezpieczeństwa, higieny i żywienia), poprzez rozwój społeczny i emocjonalny (układanie relacji z innymi, umacnianie się w poczuciu własnej wartości), a skończywszy na rozwoju intelektualnym.

Przedszkole współpracuje z doradcą metodycznym, logopedą i psychologiem, którzy wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem naszą młodą i pełną zapału kadrę.