Rodzice w przedszkolu

Opieka nad dziećmi, ich wielokierunkowy rozwój, to wspólny wysiłek rodziców i wychowawców. Dobry kontakt rodziców z wychowawcami i dyrekcją przedszkola jest bardzo istotnym elementem jego dobrego i skutecznego funkcjonowania. Dlatego Przedszkole Heliantus jest zawsze otwarte dla rodziców, a ich pomoc i zaangażowanie wysoko cenione.

W Przedszkolu istnieje dobrze rozwinięty system informowania rodziców o postępach dzieci, planach pracy na dany dzień, miesiąc i kalendarz pracy na cały rok. Rodzice otrzymują bieżące krótkie informacje na bazie codziennej o tym co działo się z ich dzieckiem danego dnia w przedszkolu, o jego radościach i troskach. Bieżące informacje dotyczące pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz organizacji przedszkola wywieszane są na tablicach ogłoszeń poszczególnych grup oraz na ogólnej tablicy. Zapowiedzi wydarzeń w danym miesiącu rodzice otrzymują drogą emailową.

Kilka razy w roku rodzice dostają propozycje prac do wykonania z dzieckiem w domu, tak by oni również mogli włączyć się w przedszkolny program kształcenia dzieci i zobaczyć postępy w nauce. Są to różnego zarówno projekty plastyczne, zadania do wykonania, a czasem po prostu tematy do przedyskutowania.

Zachęcamy rodziców, w miarę ich możliwości czasowych, do aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkolnym. Zapraszamy, w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” do czytania lub opowiadania bajek w czasie poobiedniego odpoczynku. Każda inicjatywa rodziców jest mile widziana – prezentacja swojego hobby, pamiątek z ciekawej podróży, swojego zawodu. Dla przedszkolaków wizyta rodzica w przedszkolu jako gościa honorowego w grupie jest powodem do wielkiej dumy, dzieci długo pamiętają dzień, w którym rodzic zajął miejsce wychowawcy.

Być rodzicem

Być rodzicem przedszkolaka to ogromne wyzwanie. Każdy rodzic kocha swoje dziecko, ale to proste i naturalne. Istotą jest to czy okazujemy naszą miłość w sposób, który buduje w dziecku poczucie własnej wartości, wiarygodność, otwartość, który zachęca dzieci do rozwijania w pełni ich potencjału tak, by wyrosły na szczęśliwych, wartościowych członków naszej społeczności. Ile należy im dawać? Jak dużo to już za dużo? Czy pozwalanie dziecku by robiło to co chce jest szkodliwe? Czy powinno się maksymalnie stymulować dziecko do pracy czy pozwolić mu na własne tempo rozwoju?

To wiedza i doświadczenie umacniają naszą miłość do dzieci. Nikt nie rodzi się z wiedzą jak wychowywać małego aktywnego przedszkolaka; uczymy się od naszych rodziców, z własnych doświadczeń i staramy się najlepiej jak potrafimy. I popełniamy błędy. I nie ma w tym nic złego. Ale pogłębianie wiedzy, o tym jak być rodzicem umożliwi poprawianie błędów – i będzie świetną lekcją dla dzieci, że błędy to dobra okazja do nauki.