Godziny otwarcia i cennik

Przedszkole oferuje profesjonalną opiekę nad dziećmi w wieku 2,5 – 6 lat. Czynne jest w godzinach 7.30 – 18.00 od poniedziałku do piątku przez cały rok poza dniami ustawowo wolnymi od pracy oraz poza okresem między Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, tj. od 24 grudnia do 1 stycznia. 

Podstawowe czesne na rok 2023/2024 wynosi 1500 zł. Opłata czesnego obejmuje:

 • pełne wyżywienie
 • zajęcia dydaktyczne z elementami matematyki, glottodydaktyki, twórczości plastycznej
 • rytmika
 • gimnastyka 
 • język angielski
 • zajęcia programu profilowego „Dzieci takie jak may”
 • zajęcia programu profilowego „Przyroda i ja”
 • program kulturalno-poznawczy (teatrzyk, koncert lub inne atrakcje)
 • warsztaty z zakresu rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych
 • warsztaty logopedyczne
 • wycieczki, wyjazdy poza teren przedszkola
 • spotkania z angielskim dla 6-latków (dodatkowa obecność lektora lub native speakera podczas naturalnych sytuacji spożywania posiłków, wyjścia na dwór, swobodnych zabaw).

Przy zapisie dziecka pobierana jest jednorazowa opłata wpisowego w kwocie 750 zł.

W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa udzielane są rabaty.

Rabaty udzielane są także dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.