Aby złagodzić przejście dziecka do przedszkola rodzice dzieci zapisanych do przedszkola od 1 września  mają możliwość uczestniczyć wraz z dzieckiem w nieodpłatnej adaptacji przedszkolnej, która odbywa się w okresie dwóch ostatnich tygodni sierpnia po 2h dziennie.

Zajęcia mają na celu ułatwienie dzieciom i rodzicom rozłąkę, przyzwyczajenie do przestrzeni przedszkola, kolegów i koleżanek, wychowawcy oraz do zasad i ram, które organizują życie przedszkolne.

W pierwszym tygodniu rodzice zaproszeni są do wspólnej zabawy i pracy z dziećmi. W drugim tygodniu zachęcamy rodziców by, elastycznie reagując na zachowania dzieci, uczestniczyli w zajęciach pasywnie, jako obserwatorzy. Jeżeli dziecko dobrze się bawi i widać, że czuje się bezpiecznie rodzice mogą zostawić dziecko z wychowawcą i wyjść poza salę. Na początku każdego dnia pojawi się informacja, w jaki sposób tego dnia rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach.  Wychowawcy będą na bieżąco wspierać rodziców i dzieci.

Pierwsze tygodnie września, czas kiedy nowi przedszkolacy wchodzą w świat przedszkola to zwykle trudny okres zarówno dla dzieci jak i dla ich rodziców. Dla dzieci wszystko jest nowe i często onieśmielające. Rodzice również są zwykle pełni obaw, czy ich dziecko poradzi sobie z emocjami. Ale budujemy relacje z rodzicami na zasadzie zdobycia zaufania co do profesjonalizmu naszej pracy. Dlatego przy obopólnej otwartej współpracy szybko zyskujemy harmonię i spokój.