„Wyrazić niewypowiedziane, poczuć nieodczuwalne i pomyśleć to, co nie do pomyślenia”
Frank Farrelly

Dzieci poznają świat poprzez zmysły, a każdy z nich odgrywa niezwykłą rolę w doświadczaniu otoczenia i badania przyrody. Zmysły są przewodnikiem po świecie, dzięki nim dziecko uczy się prawidłowo dobierać bodźce, prawidłowo funkcjonować, komunikować się z otoczeniem, czy wyrażać swoje potrzeby. Podczas heliantusowych zajęć dzieci mają okazję do obserwowania, oglądania rekwizytów, próbowania, poznawania, przeżywania, doświadczania, badania, wypowiadania się oraz działania i tworzenia. Tworzymy inspirujące środowisko przygotowujące do kreatywnego szukania odpowiedzi na nurtujące pytania o świecie. Tak, by w przyszłości nasi absolwenci byli jednostkami samodzielnie myślącymi i kreatywnymi twórcami rzeczywistości.

 

Programy wiodące

Dzieci takie jak my -celem programu jest kształtowanie postawy akceptacji i docenienia różnorodności dzieci na świecie. Obejmuje on zarówno tematy związane z różnorodnością kulturową, językową i specyfiką miejsca zamieszkania, jak również różnorodnością celów, możliwości, talentów i ograniczeń oraz charakterów innych dzieci. Pomagamy dzieciom zrozumieć, że obecność drugiej osoby odmiennej w zainteresowaniach, talentach, ograniczeniach i sposobach radzenia sobie z nimi wzbogaca nasz świat. W ramach tego programu wychowawcy współpracują z przedszkolami w Europie  realizując wspólnie z dziećmi różnorodne projekty.

Przyroda i ja – celem programu jest pokazanie dzieciom piękna i harmonii otaczającego nas świata oraz celowości i miejsca jakie zajmuje w łańcuchu życia każda żywa istota. Obszerna i piękna część ogrodu,  w którym znajduje się mnóstwo gatunków roślin, karmniki dla ptaków i poletka dla dzieci, to miejsce gdzie dzieci uczestniczą w zajęciach  i poznają przyrodę w praktyce.

Heliantus TV – to wspaniała forma autoprezentacji, która rozwija poczucie własnej wartości dzieci i daje możliwość radzenia sobie z nieśmiałością charakterystyczną dla okresu rozwojowego dziecka między przedszkolem, a szkołą. Forma realizacji programu w postaci kina, w którym dziecko ogląda siebie na dużym ekranie pozwala na budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby, rozwijanie samoświadomości, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa i budowanie pewności siebie. Dlatego warto jest już od najmłodszych lat ćwiczyć i rozwijać umiejętności autoprezentacyjne, wpływając tym samym na stopniowe rozwijanie kompetencji społecznych.
Edukacja matematyczna – z uwagi na profil Szkoły Podstawowej Heliantus pragniemy tworzyć środowisko sprzyjające stymulowaniu uzdolnień matematycznych wśród najmłodszych. Rozwijamy umiejętności według 12 kręgów matematycznych opartych na programie edukacji matematycznej wg prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Wśród propozycji starsze dzieci otrzymają także kreatywne zadania kodowania na dywanie będące inkubatorem logicznego i kreatywnego myślenia.

Treści programów profilowych realizowane są metoda projektu, polegającej na samodzielnym inicjowaniu, planowaniu, wykonywaniu i ocenianiu realizacji zadań edukacyjnych, Pozwala zatem dzieciom na samodzielne rozwijanie zainteresowań, kierowanie własnym uczeniem się podczas, gdy nauczyciel pełni funkcję wspomagającą, kierującą i organizującą.

Przedszkole wolne od multimediów i agresywnych bajek

Pierwsze e-uzależnienia pojawiają się w wieku 2,5 lat. Dlatego przedszkole celowo zrezygnowało z tablic, dywanów i wszelkich urządzeń multimedialnych.
Przedszkole nie korzysta z wyświetlania bajek na monitorach posiadających niebieskie światło. Wyjątek stanowi realizacja programu Heliantus TV, gdy bohaterami
filmów są przedszkolaki, a filmy nagrywane w przedszkolu wyświetlane są w formie dużego ekranu, z komputera przez rzutnik.