Proseminarium

Podaj dalej:

Proseminarium prowadzone na stronie Szkoły Heliantus jest formą nauczania matematyki z czynnym uczestnictwem uczniów, którzy samodzielnie rozwiązują zadania z zakresu rozszerzonego programu matematyki na drugim etapie nauczania w klasach IV, V, VI, VII i VIII

Tematy, przykłady i zadania,  na kolejne proseminaria opracowują nauczyciele matematyki  na każdy miesiąc roku szkolnego.

Rozwiązania zadań można przesłać na adres:

szkola.heliantus@gmail.com

Pliki do pobrania:

 

Elementarz_Matematyka_Klasa_I_II_III

 

Matematyka_dla_Szkoły_Podstawowej_i_Liceum

 

Rozdział 1. Liczby naturalne i całkowite

Rozdział 2. Liczby wymierne i rzeczywiste

Rozdział 3. Wyrażenia arytmetyczne i algebraiczne

Rozdział 4  Liczny_pierwsze_Algorytm_Euklidesa

Rozdział 5. Reprezentacja_liczb_w_komputerze_24_02_2020

Rozdział 6. Dzielenie z resztą. Kongruencja.

Rozdział 7. Systemy pozycyjne liczbowe.  System decymalny binarny oktalny

Rozdział 8. Wielomiany

Rozdział 9. Wzory_uproszczonego mnożenia

Rozdział 10. Funkcja_liniowa

Rozdział 11. Funkcja_wymierne

Rozdział 12. Funkcja_pierwiastek_arytmetyczny

Rozdział 13. Funkcja_wykładnicza

Rozdział 14. Funkcja_logarytmiczna

Rozdział 15. Kombinatoryka

.Rozdział 16. Statystyka oipisiwa

Rozdział 17. Wstęp_do_rachunku_prawdopodobieństwa

Rozdział 18. Geometria_Planimetria

Rozdział 19. Geometria_przestrzenna_Stereometria

Rozdział 20. Trygonometria