Proseminarium

Proseminarium prowadzone na stronie Szkoły Heliantus jest formą nauczania matematyki z czynnym uczestnictwem uczniów, którzy samodzielnie rozwiązują zadania z zakresu rozszerzonego programu matematyki na drugim etapie nauczania w klasach IV, V, VI, VII i VIII

Tematy, przykłady i zadania,  na kolejne proseminaria opracowują nauczyciele matematyki  na każdy miesiąc roku szkolnego.

Rozwiązania zadań można przesłać na adres:

szkola.heliantus@gmail.com

Tematy, przykłady i zadania do pobrania

Temat 1. Liczby parzyste i nieparzyste

Temat 2. Cechy podzielności – dzielenie z resztą

Temat 3. Liczby wymierne. Ułamki zwyczajne

Temat 4. Ułamki dziesiętne. Procenty

Temat 5. Liczby pierwsze

Temat 6. Podstawowe Twierdzenie Arytmetyki

Temat 7. Liczby_przystające

Temat 8. Liczby_rzeczywiste

Temat 9. Liczby_komputerowe

Temat 10. Kombinatoryka

Temat 11. Wstęp do Rachunku Prawdopodobieństwa

Temat 12. Statystyka Opisowa