Proseminarium

Podaj dalej:

Proseminarium prowadzone na stronie Szkoły Heliantus jest formą nauczania matematyki z czynnym uczestnictwem uczniów, którzy samodzielnie rozwiązują zadania z zakresu rozszerzonego programu matematyki na drugim etapie nauczania w klasach IV, V, VI, VII i VIII

Tematy, przykłady i zadania,  na kolejne proseminaria opracowują nauczyciele matematyki  na każdy miesiąc roku szkolnego.

Rozwiązania zadań można przesłać na adres:

szkola.heliantus@gmail.com

Tematy, przykłady i zadania do pobrania

System_liczbowy_dziesiętny

System_liczbowy_binarny

System_liczbowy_ósemkowy

Temat 1. Liczby parzyste i nieparzyste

Temat 2. Cechy podzielności – dzielenie z resztą

Teamt_3_Liczby_wymierne_ułamki

Temat 4. Ułamki dziesiętne. Procenty

Temat 5. Liczby pierwsze

Temat 6. Podstawowe Twierdzenie Arytmetyki

Temat 7. Liczby_przystające

Temat 8. Liczby_rzeczywiste

Temat 9. Liczby_komputerowe

Temat 10. Kombinatoryka

Temat 11. Wstęp_ do_rachunku prawdopodobieństwa

Temat 12. Statystyka Opisowa

Temat 13. Równania prostych na płaszczyźnie

Temat 14. Trójmian kwadratowy

Temat 15. Wielomiany stopnia n

Temat 16. Funkcje wymierne

Temat 17. Pierwiastki_arytmetyczne

Temat 18. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna

Temat 19. Interpolacja_Lagrange’a

Temat 20. Prosta_regresji

Temat 21. Równania_rekurencyjne_iteracje

Temat 22. Układy_równań_liniowych

Temat 23. Przestrzenie_kartezjańskie

Temat 24. Okrąg_i_koło_Miara_kątowa_i_łukowa

Temat 25. Twierdzenie_Talesa_Proporcje

Temat 26. Twierdzenie_Pitagorasa_Trójki_Pitagorejskie

Temat 27. Trójkąty

Temat 28. Czworokąty

Temat 29. Pięciokąt_foremny

Temat 30. Sześciokąt_siedmiokąt_foremny

Temat 31. Punkty_wektory_proste_płaszczyzny_w_przestrzeni_kartezjańskie

Temat 32. Geometria_Przestrzenna_Stereometria

Temat 33.Trygonometria_funkcje_trygonometryczne