Matematyka w szkole Heliantus

Podaj dalej:

PROGRAM ROZSZERZONY

Program rozszerzony matematyki w Szkole Podstawowej Heliantus zawiera podstawę programową i obejmuje tematy zaawansowane, które występują w podstawie programowej na następnych etapach edukacji w szkołach średnich.
W załączonych projektach, opracowane są tematy podstawy programowej dla szkół podstawowych wsparte ćwiczeniami i zadaniami. Materiał przedstawiony w projektach przekracza podstawę programową matematyki uczonej w szkołach podstawowych i w dużej części zawiera tematy programu matematyki uczonej w liceach i technikach. Naturalnie, ten rozszerzony zakres tematyki pozwala na wybór tematów zaawansowanych o stopniu trudności na poziomie uczniów szkoły podstawowej z większymi predyspozycjami i zainteresowaniami w przedmiotach ścisłych.
Załączone projekty obejmują następujące tematy:

Pliki do pobrania

 
 
 1. Wstęp historyczny
 2. Liczby naturalne i całkowite
 3. Liczby wymierne i rzeczywiste
 4. Liczby pierwsze. Algorytm Euklidesa
 5. Reprezentacja liczb w komputerze
 6. Dzielenie liczb z resztą, cechy podzielności, kongruencja.
 7. Wielomiany. Funkcja liniowa. Trójmian kwadratowy
 8. Systemy liczbowe pozycyjne
 9. Dwumian Newton. Trójkąt Pascala
 10. Kombinatoryka
 11. Funkcje elementarne
 12. Geometria płaska. Planimetria.
 13. Geometria przestrzenna, stereometria

Prof. dr Tadeusz Styś