Matematyka w szkole Heliantus

Podaj dalej:

PROGRAM ROZSZERZONY

Program rozszerzony matematyki w Szkole Podstawowej Heliantus zawiera podstawę programową i obejmuje tematy zaawansowane, które występują w podstawie programowej na następnych etapach edukacji w szkołach średnich.
W załączonych projektach, opracowane są tematy podstawy programowej dla szkół podstawowych wsparte ćwiczeniami i zadaniami. Materiał przedstawiony w projektach przekracza podstawę programową matematyki uczonej w szkołach podstawowych i w dużej części zawiera tematy programu matematyki uczonej w liceach i technikach. Naturalnie, ten rozszerzony zakres tematyki pozwala na wybór tematów zaawansowanych o stopniu trudności na poziomie uczniów szkoły podstawowej z większymi predyspozycjami i zainteresowaniami w przedmiotach ścisłych.
Załączone projekty obejmują następujące tematy:

Pliki do pobrania

Elementarz_Matematyka_Klasa_I_II_III
Matematyka Uniwersalna
Wstęp historyczny
Matematyka_dla_Szkoły_Podstawowej_i Liceum
Rozdział 1. Liczby naturatne i całkowite

Rozdział 2. Liczby wymierne i rzeczywiste

Rozdział 3. Wyrazenia arytmetyczne i algebraiczne

Rozdział_4_Liczny_pierwsze_Algorytm_Euklidesa

Rozdzial_5_Reprezentacja_liczb_w_komputerze

Rozdział 6. Dzilenie z resztą. Kongruencja

Rozdział 7. Systemy pozycyjne liczbowe

Rozdział 8. 8_Wielomiany

Rozdział 9_Wzory_uproszczonego_mnożenie

Rozdział 10. Funkcja_liniowa

Rozdział 11 Funkcje_wymierne

Rozdział 12. Funkcja_pierwiastek_arytmetyczny

Rozdział 13 .Funkcja_wykładnicza

Rozdział 14. Funkcja_logarytmiczna

Rozdzial 15. Kombinatoryka

Rozdział 16. Statystyka opisowa

Rozdział 17. Wstęp_do_rachunku_prawdopodobieństwa

Rozdział 18. Geometria_Planimetria

Rozdział 19. Geometria_przestrzenna_Stereometria

Rozdział 20. Trygonometria

Tadeusz Styś