Matematyka w szkole Heliantus

PROGRAM ROZSZERZONY

Program rozszerzony matematyki w Szkole Podstawowej Heliantus zawiera podstawę programową i obejmuje tematy zaawansowane, które występują w podstawie programowej na następnych etapach edukacji w szkołach średnich.
W załączonych projektach, opracowane są tematy podstawy programowej dla szkół podstawowych wsparte ćwiczeniami i zadaniami. Materiał przedstawiony w projektach przekracza podstawę programową matematyki uczonej w szkołach podstawowych i w dużej części zawiera tematy programu matematyki uczonej w liceach i technikach. Naturalnie, ten rozszerzony zakres tematyki pozwala na wybór tematów zaawansowanych o stopniu trudności na poziomie uczniów szkoły podstawowej z większymi predyspozycjami i zainteresowaniami w przedmiotach ścisłych.
Załączone projekty obejmują następujące tematy:

Pliki do pobrania

 1. Wstęp historyczny
 2. Liczby naturalne i całkowite
 3. Liczby wymierne i rzeczywiste
 4. Liczby pierwsze. Algorytm Euklidesa
 5. Reprezentacja liczb w komputerze
 6. Dzielenie liczb z resztą, cechy podzielności, kongruencja.
 7. Wielomiany. Funkcja liniowa. Trójmian kwadratowy
 8. Systemy liczbowe pozycyjne
 9. Dwumian Newton. Trójkąt Pascala
 10. Kombinatoryka
 11. Funkcje elementarne
 12. Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa
 13. Geometria płaska. Planimetria.
 14. Geometria przestrzenna, stereometria

Prof. dr Tadeusz Styś