Rekrutacja

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do szkoły na rok szkolny 2017/2018 zapraszamy na indywidualne spotkania, podczas których będzie można uzyskać szczegółowe informacje o organizacji pracy szkoły i programie nauczania.

Terminy spotkań można uzgodnić w sekretariacie szkoły osobiście, telefonicznie ( 787-315-656 ) lub poprzez pocztę elektroniczną ( heliantus@heliantus.pl ).

Wstępne karty rekrutacyjne dostępne są  na stronie Szkoły.Kartę rejestracyjną można wypełnić i przekazać do sekretariatu lub przesłać pocztą elektroniczną. heliantus@heliantus.pl

JAK PRZEBIEGA REKRUTACJA DO SZKOŁY

W celu zapisania ucznia do szkoły należy:

  1. Umówić się na spotkanie z Dyrektorem drogą mailową heliantus@heliantus.pl lub telefonicznie ( 787-315-656 ) w celu uzyskania informacji o misji, programie i organizacji pracy szkoły.
  2. Złożyć w Sekretariacie wypełnioną kartę rekrutacyjna ucznia.
  3. Ustalić termin dnia adaptacyjnego, w którym dziecko weźmie udział.
  4. Zapoznać się z dokumentacją Szkoły, w tym ze statutem i regulaminem.
  5. Po otrzymaniu informacji z Sekretariatu o przyjęciu ucznia do Szkoły podpisać umowę.