Szkoła Podstawowa Heliantus

W pracy wychowawczej odwołujemy się do wartości chrześcijańskich, patriotycznych i rodzinnych, umożliwiających doskonalenie człowieka. Odnosimy się do tradycji naszych przodków oraz historii uczącej tego, czego bieżące doświadczenia nie mogą dostarczyć. Staramy się dać uczniowi solidny fundament, który będzie stałym oparciem przed wszelakimi burzami i zawirowaniami dzisiejszego świata

Jaki jest Heliantus >>

Jako Zespół Szkoły Podstawowej Heliantus pragniemy inspirować naszych wychowanków do podejmowania samodzielnych wyzwań, rozwijania zainteresowań, poszukiwania swojej drogi i czerpania radości z samego procesu uczenia się wspierając i towarzysząc w odkrywaniu pasji i talentów.

Program szkoły Heliantus >>

Świetlica szkoły Heliantus oferuje bogaty program zajęć nastawionych na ciekawe wypełnienie czasu spędzanego przez uczniów po intensywnym dniu nauki. Liczne fakultety, odbywające się w jej ramach, umożliwiają rozwijanie pasji, uzdolnień i indywidualnych zainteresowań.

Oferta świetlicy >>

„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każde lekarstwo, ale wszystkie leki razem wzięte, nie zastąpią ruchu.”

Zgodnie z tą tezą dajemy uczniom wiele możliwości rozwijania sportowych pasji oraz dbamy o ich zdrowie poprzez edukację, profilaktykę, właściwie ustalony plan dnia.

Sport w Heliantusie >>